román-magyar szótár

új keresés


r betű

Lapozás: 1-50 | 51-100 | 101-150 ... 1351-1388

răcorit|or -oare, -ori, -oare mn hűsítő, üdítő
răcor|os -oasă, -oşi, -oase mn
1. hűs;
2. hűvös;
3. átv üde, friss
răcovin|ă -in fn, növ
1. mezei csillaghúr;
2. galaj
rad|ă -e n fn, haj révpart, kikötőhely
rădăcin|ă -i n fn
1. átv is gyökér;
2. mat gyök; rădăcină pătrată négyzetgyök;
3. nyelvt szótő, (szó)gyök
rădăcină-dulcerădăcini-dulci n fn, növ édesgyökér
rădăcinoase n fn, tbsz, növ gyökérzöldségek, gyökértermésűek
rădăcin|os -oasă, -oşi, -oasemn erős gyökerű
radar -e s fn, távk radar(készülék)
răda|şcă -şte n fn, áll szarvasbogár
raderad, ras i
I. ts
1. (le)borotvál;
2. lekapar, levakar;
3. megreszel;
4. (ki)töröl;
5. átv eltöröl, földdel egyenlővé tesz. -
II. vissz borotválkozik
râderâd, râs tn i
1. nevet, kacag; à a-i râde cuiva în nas arcába nevet valakinek;
2. kinevet, kikacag; a râde de cineva kinevet valakit
rader|e -in fn
1. lekaparás, levakarás;
2. kivakarás; kitörlés;
3. eltörlés, megsemmisítés
radi|a1 -ez, -at ts és tn i
1. kisugároz;
2. átv sugárzik
radi|a2 -ez, -at ts i, jog (ki)töröl
radial -ă, -i, -e mn sugaras, sugárirányú
radian|t -tă, -ţi, -te mn sugárzó
radiaţ|ie -ii n fn (ki)sugárzás; radiaţie cosmică kozmikus kisugárzás
radiat|or -oare s fn
1. vill hősugárzó;
2. ép fűtőtest, radiátor;
3. műsz hűtő, radiátor
radical2 -i h fn
1. mat gyök;
2. mat gyökjel;
3. vegy szabad gyök;
4. nyelvt szótő, szógyök
radical|ă1 -i, -emn
I.
1. mélyreható, gyökeres, radikális;
2. gyökeres, teljes (gyógyulás);
3. pol radikális. -
II. hsz
1. mélyrehatóan, gyökeresen;
2. gyökeresen, teljesen
radicaliz|a -ez, -ati I. ts radikalizál. - II. vissz radikalizálódik
radican|t -tă, -ţi, -temn, növ gyökeres
radicaţien fn, növ
1. gyökérzet;
2. gyökérhajtás
radicul|ă -en fn, növ csíragyökér
radier|ă -e n fn törlőgumi, radír
radier|e1 -in fn
1. fiz sugárzás;
2. kisugárzás
radier|e2 -in fn, jog (ki)törlés
radi|o -ouri s fn rádió
radioactiv -ă, -i, -emn, fiz, vegy radioaktív
radioactivitate n fn, fiz radioaktivitás
radiodifuz|a -ez, -atts i rádión közvetít
radiodifuziun|e -i n fn rádióadás
radioelectric -ă, -i, -emn rádióelektromos
radioelement -es fn radioaktív elem
radioemisien|e -in fn rádióadás, rádióközvetítés
radioemiţăt|or -oare s fn rádióadó
radiofic|are -ări n fn vezetékes rádió felszerése, rádiósítás
radiofonic -ă, -i, -e mn rádió-; emisiune radiofonică rádióadás
radiofonie n fn rádiótávbeszélés
radiografi|a -ez, -atts i, ritk, orv röntgenfelvételt készít, megröntgenez
radiografic -ă, -i, -emn, orv röntgen-
radiograf|ie -ii n fn, orv
1. röntgenfényképezés;
2. röntgenfelvétel
radiogram|ă -e n fn
1. rádiógram;
2. orv röntgenfelvétel
radiolocaţ|ie -ii n fn, műsz rádiólokáció, radarfelderítés
radiolocat|or -oare s fn,műsz rádiólokátor, radar
radiolog -ă, -i, -eh és n fn, tud radiológus
radiologie n fn
1. fiz sugárzástan;
2. orv röntgenológia, radiológia
radiorecepţ|ie -iin fn rádióvétel
radiorecept|or -oare s fn rádióvevő (készülék)