romániai intézmények magyar
elnevezése

új keresés


Találatok


a kiválasztott betű: t
találatok száma: 11


Takarék- és Letéti Pénztár - Casa de Economii şi Consemnaţiuni (CEC)


Tankönyvkiadó - Editura Didactică şi Pedagogică


Társadalmi Szolidaritás Igazgatósága - Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială


Távközlési és Informatikai Minisztérium - Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale


Tehetséggondozó Központ - Centrul de Excelenţă pentru Tineri Capabili de Performanţă (C.E.T.C.P.)


Termesztett Növényfajták Ellenőrző és Nyilvántartó Intézete - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor (ISTIS)


Területi Munkaügyi Felügyelőség - Inspectoratul Teritorial de Muncă


Területi Vetőmag-minősítő Felügyelőség - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor


Törvényszéki Orvostani Intézet - Institutul de Medicină Legală


Turisztikai Minisztérium # - Ministerul Turismului #


Turisztikai Ügynökségek Országos Szövetsége - Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România (ANAT)