romániai intézmények magyar
elnevezése

új keresés


Találatok


a kiválasztott betű: a
találatok száma: 28


A Katonai Kémelhárítás Igazgatósága - Direcţia Siguranţă Militară


A Kormány Ellenőrző Osztálya - Departamentul de Control al Guvernului


A Kulturális Emlékezet Intézete - cIMeC - Institutul de Memorie Culturală


A Román Katonai Hírszerzés Főigazgatósága - Direcţia Generală de Informaţii a Apărării


A Román Katonai Hírszerzés Igazgatósága - Direcţia Informaţii Militare


A Securitate Irattárát Vizsgáló Országos Tanács - Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS)


Adó- és Pénzügyi Hivatal - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală  (ANAF)


Adótanácsadói Kamara - Camera Consultanţilor Fiscali


Alkotmánybíróság - Curtea Constituţională


Államelnöki Hivatal - Administraţia Prezidenţială


Állami Birtokok Ügynöksége - Agenţia Domeniilor Statului (ADS)


Állami Építkezési Felügyelőség # - Inspecţia de Stat în Construcţii #


Állami Levéltár - Arhivele Naţionale ale României


Állami Levéltár Megyei Igazgatósága - Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale


Állami Nyomdavállalat RT - Compania Naţională "Imprimeria Naţională" SA


Állami Privatizációs Hatóság - Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS)


Állami Számvevőszék - Curtea de Conturi


Állami Találmányi és Védjegyhivatal - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM)


Állami Tartalékok és Különleges Helyzetek Országos Hivatala - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale (ANRSPS)


Állami Tartalékok Országos Hivatala # - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat #


Állampolgársági Hatóság - Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie


Állandó Választási Hatóság - Autoritatea Electorală Permanentă


Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság - Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor


Állatrendőrségi Főfelügyelőség - Inspectoratul General de Poliţie pentru Protecţia Animalelor


… Megye Tanácsának Műemlékvédelmi Közszolgálata - Serviciul Public al Consiliului Judeţean ... de Protejare a Monumentelor


… Megyei Érdekeltségű Objektumokat Őrző Közszolgálat - Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean …


… Megyei Fejlesztési Ügynökség - Agenţia de Dezvoltare Judeţeană …


… Megyei Művelődési Központ - Centrul Cultural Judeţean …