román-magyar szótár

új keresés


l betű

Lapozás: 1-50 ... 451-500 | 501-550 | 551-570

luc|i -esc, -it tn i
1. fénylik, csillog;
2. átv felvillan;
3. átv tündököl
luci|d -dă, -zi, -demn világos, józan
luciditaten fn tisztánlátás, józanság
luci|os -oase, -oşi, -oase mn fénylő, csillogó
lucit|or -oare, -ori, -oaremn fénylő, csillogó
luc|iu1 -ie, -ii mn
1. (lucitor, lucios) fénylő, csillogó;
2. (lustruit) kifényesített;
3. (alunecos) síkos, csúszós
luci|u2 -uri s fn
1. csillogás, villogás;
2. átv tükör, csillogó felület
lucr|a -ez, -at i
I. tn
1. dolgozik;
2. átv működik. -
II. ts
1. megművel;
2. megmunkál;
3. készít;
4. átv, biz (meg)fúr (vkit)
lucr|are -ărin fn 1. megművelés;
2. megmunkálás;
3. dolgozat; lucrare scrisă írásbeli dolgozat;
4. tbsz munkálat, munka
lucrativ -ă, -i, -e mn jövedelmező
lucrăt|or -oare -ori, -oaremn
I.
1. dolgozó;
2. munkanap. -
II. h és n fn dolgozó, munkás
lucrătur|ă -in fn
1. munka, kidolgozás;
2. átv, biz fúrás, áskálódás
lucr|u -uris fn 1. dolog, tárgy;
2. munka, dolog; lucru manual kézimunka; a avea de lucru dolga van;
3. dolog, tett; lucru de nimic csekélység
lugubr|u -ă, -i, -e mn gyászos, szomorú
luinévelő
I. -nak, -nek; az övé. -
II. névm
1. az övé;
2. neki
lujer -i h fn
1. szár;
2. inda
lulealulele n fn pipa
lumân|are -ări n fn gyertya
lumbago s fn, orv ágyékzsába, lumbágó
lumelumi n fn
1. világmindenség; până-i lumea míg a világ;
2. világ, földkerekség; în lumea întreagă az egész föld kerekén; în toată lumea az egész világon;
3. világ, társaság; în faţa lumii ország-világ szeme láttára, nyilvánosan; toată lumea mindenki;
4. sokaság, tömeg; lume multă sok ember;
5. élet, világ; lumea organică szerves világ
lumenmetr|u -e s fn, fiz fényárammérő
lum|esc -ească, -eşti mn világi, földi
lumin|a -ez, -at i
I. tn világít. -
II. ts
1. megvilágít;
2. átv felvilágosít. -
III. vissz
1. megvilágosodik;
2. felvilágosodik;
3. átv felderül, felvidul
lumin|ă -i n fn
1. fény; lumină electrică villanyfény; rază de lumină fénysugár;
2. világítás; lumină electrică villanyvilágítás;
3. lumina ochiului szembogár;
4. átv világosság, fény
lumin|are -ări n fn
1. világítás;
2. átv felvilágosítás
lumina|t1 -tă, -ţi, -te mn
1. megvilágosított;
2. fénylő, fényes;
3. átv éles eszű, világos fejű, értelmes;
4. átv felvilágosult
luminat2 s fn világítás
luminescenţ|ă -e n fn fénylés, villódzás
luminiş -uri s fn tisztás
lumin|os -oasă, -oşi, -oase mn
1. fénylő, csillogó;
2. fény-; energie luminoasă fényenergia;
3. átv fényes, ragyogó
luminozit|ate -ăţi n fn, fiz fényerő
lun|ă -i n fn
1. hold; lună nouă újhold; lună plină telihold;
2. holdvilág;
3. tbsz is hónap, hó; pe lună havonta, havonként
lunar|ă -i, -e mn
I. havi. -
II. hsz havonta, havonként
lunatic -ă, -i, -emn és h, n fn holdkóros, alvajáró
lunc|ă -i n fn
1. rét;
2. árterület;
3. berek
lunecalunec, lunecat tn i
1. (el)csúszik, megcsúszik;
2. siklik;
3. átv csúszik, siklik
lunec|are -ări n fn csuszamlás, (meg)csúszás, elcsúszás
lunec|os -oasă, -oşi, -oase mn csúszós, síkos
lunecuş -uris fn
1. síkos, csúszós, hely;
2. csúszka
lunet|ă -e n fn távcső, messzelátó
lung2 s fn hossz(úság); de-a lungul
a. mentén,mentében,
b. végig,
c. folyamán; în lung şi în lat széltében-hosszában
lung|ă1 -i mn
I.
1. hosszú;
2. átv híg, hosszú lére eresztett. -
II. hsz hosszasan, hosszú ideig
lungan -ă, -i, -eh és n fn égimeszelő, biz langaléta, hórihorgas személy
lungăr|eţ -eaţă, -eţi, -eţe mn hosszúkás
lung|i -esc, -iti
I. ts 1. (meg)nyújt, (meg)hosszabbít;
2. átv elnyújt;
3. átv felhígít, hosszú lére ereszt. -
II. vissz
1. megnyúlik, (meg)hosszabbodik;
2. elnyúlik, elhúzódik
lungim|e -in fn 1. hossz(úság);
2. fiz lungime de undă hullámhossz
lungu|ieţ -iaţă, -ieţi, -ieţemn hosszúkás
lunin fn
1. hétfő;
2. (hsz-ként) hétfőn; să vii luni pe la mine hétfőn gyere el hozzám;
3. lunea minden hétfőn
luntra|ş -ă, -i, -e h és n fn
1. csónakos, ladikos;
2. evezős
luntr|e -en fn csónak, ladik