román magyar jogi-szótár

új keresés


Találatok


a kiválasztott betű: v
találatok száma: 28


vacant - betöltetlen, megüresedett, gazdátlan


vad comercial - kereskedelmi vonzáskör, ügyfélkör


valoare mobiliară - értékpapír


valoare reziduală - maradványérték[magyarázat]


vamă - vám[magyarázat]


vânzare - eladás


vânzare-cumpărare - adásvétel


vechime în muncă - szolgálati idő, régiség


viager - élethossziglani, életre szóló, holtig tartó


viciu aparent - látszólagos hiba


viciu ascuns - rejtett hiba


viciu de consimţământ - akaratnyilvánítás hibája, akaratnyilvánítás fogyatékossága[magyarázat]
Lásd még: eroarea, dolul, violenţa, leziunea.


viclenie - ravaszság
Lásd még: dol


vigoare - hatályosság


vinovăţie - vétkesség, bűnösség


violenţă - erőszak, kényszer[magyarázat]


violenţă fizică - fizikai erőszak[magyarázat]


violenţă psihică (morală) - pszichikai erőszak, erkölcsi erőszak[magyarázat]


vira - átutal, átír, más számlára befizet


virament - átutalás, átírásos befizetés, utalvány[magyarázat]


virare - átutalás, átírás


vis major -
Lásd még: forţă majoră


vocaţia succesorală - öröklésre jogosultság[magyarázat]


voinţă internă - belső akarat, reális akarat[magyarázat]


voinţă juridică - jogi akarat[magyarázat]
Lásd még: consimţământ, cauză


voinţă liberă - szabad akarat


voinţă neviciată - hibátlan akarat


vot - szavazat