román magyar jogi-szótár

új keresés


Találatok


a kiválasztott betű: u
találatok száma: 14


ultima instanţă - végső fokon


ultraactivitate - ultraaktivitás[magyarázat]


ultrapetit - kérelmen túli


unanimitate - egyhangúság, egybehangzóság, egyöntetűség, egyetértés


uterin - anyától testvér, féltestvér[magyarázat]


uz - használat[magyarázat]
Lásd még: uzufruct


uzucapiune - elbirtoklás[magyarázat]


uzufruct - haszonélvezet[magyarázat]


uzufruct viager - élethossziglan tartó haszonélvezet


uzufructuar - haszonélvező


uzurpa - bitorol, jogtalanul birtokol, jogtalanul használ, eloroz


uzurpare - bitorlás, jogtalan birtoklás, jogtalan használat, elorzás


uzurparea succesiunii - öröklés bitorlása[magyarázat]


uzurpator - bitorló