román magyar jogi-szótár

új keresés


Találatok


a kiválasztott betű: m
találatok száma: 30


magistratură - magisztrátus[magyarázat]


major - nagykorú[magyarázat]


majorare de capital social - alaptőke emelés[magyarázat]


majoritate - többség


majoritate absolută - abszolút többség


majoritate calificată - minősített többség


majoritate de voturi - szavazattöbség


majoritate relativă - viszonylagos többség, relatív többség


majoritate simplă - egyszerű többség


mandant - megbízó


mandat - 1. megbízás, 2. megbízatás (testület szabályozott működési ideje), 3. parancs, rendelet, 4. utalvány, 5. mandátum (nemzetközi megbízatás vmely terület igazgatására)


mandat comercial - kereskedelmi megbízás


mandat expres - kifejezett megbízás


mandat general - általános megbízás


mandat special - különleges megbízás


mandat tacit - hallgatólagos megbízás


mandata - megbízás, meghatalmazás


mandatar - megbízott


mandatar general - általános megbízott


mandatar special - különleges megbízott


manifestare de voinţă - akaratnyilvánítás


marcă înregistrată - bejegyzett védjegy


martor - tanú


mărturie - tanúvallomás, tanúskodás[magyarázat]


mărturisire - beismerés[magyarázat]


masă succesorală - hagyatéki vagyon


minor - kiskorú[magyarázat]


minută - bírói határozat rövid foglalata


moarte - elhalálozás[magyarázat]


modalitatăţile actului juridic civil - a polgári jogügylet módozata[magyarázat]