román magyar jogi-szótár

új keresés


Találatok


a kiválasztott betű: l
találatok száma: 27


lacuna legii - joghézag, a törvény hiányossága[magyarázat]


legalitate - 1. törvényesség, 2. jogrend, 3. törvényszerűség, jogszerűség


legaliza - hitelesít


legalizat - hitelesített


legat - hagyomány, végrendeleti juttatás


legat cu titlu universal - egyetemes jogcímű hagyomány


legat universal - egyetemes hagyomány


legatar - hagyományos


legătură cauzală - okozati összefüggés


legătură de cauzalitate -
Lásd még: lásd: legătură cauzală


lege - törvény


lege fundamentală - alaptörvény (alkotmány)


lege în vigoare - hatályos törvény


lege ordinară - rendes törvény


lege organică - organikus törvény[magyarázat]


legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei - a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 2006. évi 85. törvény


leziune - károsodás, ellenszolgáltatások közötti aránytalanság[magyarázat]


liber de sarcini - tehermentes


liber profesionist - szabad foglalkozású


liberalitate - ingyenes juttatás[magyarázat]


lichid - 1. folyósítható, kifizethető, 2. esedékes, behajtható


lichidare - felszámolás[magyarázat]


lichidator - felszámoló


litigios - 1. vitás, 2. peres, peresített


litigiu - 1. vita, 2. per


litigiu de muncă - munkaügyi per, munkaügyi vita


litispendenţă - perfüggőség[magyarázat]