román magyar jogi-szótár

új keresés


Találatok


a kiválasztott betű: g
találatok száma: 47


gaj - 1. kézizálog, 2. zálogtárgy[magyarázat]


gaj cu deposedare - zálogjog létesítése a zálogtárgy elvonásával[magyarázat]


gaj fără deposedare - zálogjog létesítése a zálogtárgy elvonása nélkül[magyarázat]


gajul general al creditorilor chirografari - dreptul de gaj general al creditorilor chirografari


garantarea dreptului de apărare - a védelemhez való jog biztosítása


garantarea executării obligaţiilor - a kötelmek teljesítésének biztosítása[magyarázat]


garanţie - jótállás, kezesség, biztosíték, garancia[magyarázat]


garanţie bancară - bankgarancia[magyarázat]


garanţie contra evicţiunii - elperlés elleni garancia[magyarázat]


garanţie de bună funcţionare şi durabilitate - kellékszavatosság[magyarázat]


garanţie de drept - jogszavatosság[magyarázat]


garanţie de fapt - fizikai szavatosság[magyarázat]


garanţie în numerar - pénzbeli biztosítás[magyarázat]


garanţie personală - személyi biztosíték


garanţie procesuală - eljárási biztosíték


garanţie reală - dologi biztosíték


garanţie reală mobiliară - ingó dologi biztosíték


generator de drepturi - jogkeletkeztető biztosíték


generator de obligaţii - kötelmet keletkeztető biztosíték


gerant - intéző, ügyvivő, kezelő[magyarázat]


gerat - érdekelt fél[magyarázat]


gestiune de afaceri - megbízás nélküli ügyvitel


gestiune delegată - átruházott működtetés


gir - forgatmány[magyarázat]


gir „nu la ordin” - „nem rendeletre” kiállított forgatmány[magyarázat]


gir după protest - utóforgatmány[magyarázat]


gir fără garanţie - kötelezettség nélküli forgatmány[magyarázat]


gir fiduciar - bizalmi forgatmány[magyarázat]


gir în alb - üres forgatmány, kitöltetlen forgatmány[magyarázat]


gir în garanţie - zálogforgatmány[magyarázat]


gir la purtător - bemutatóra szóló forgatmány[magyarázat]


gir pentru încasare - beszedésre érvényes forgatmány[magyarázat]


gir pentru procură -
Lásd még: gir pentru încasare


gir simulat - színlelt forgatmány[magyarázat]


girant - 1. forgató; 2. szavatos, kezes[magyarázat]


giratar - forgatmányos[magyarázat]


grad proxim de rudenie - legközelebbi rokonsági fok[magyarázat]


grad succesibil - törvényes öröklésre ténylegesen jogosult rokonsági fok
Lásd még: succesiune legală, clasele de moştenitori


grăniţuire - szomszédolás[magyarázat]


gratificat - az a személy, aki ingyenes juttatásban részesült[magyarázat]


graţios - peren kívüli


gratuit -
Lásd még: contract gratuit


grefă - bírósági kezelő iroda, iktató, titkárság[magyarázat]


grefier - bírósági jegyző, jegyzőkönyvvezető[magyarázat]


grefier de şedinţă - ülésvezető jegyző[magyarázat]


greşeală materială - tárgyi tévedés[magyarázat]


grevat - megterhelt személy