román magyar jogi-szótár

új keresés


Találatok


a kiválasztott betű: b
találatok száma: 66


bănuială legitimă - jogos/nyomatékos/alapos gyanakvás/gyanú


barter - barter, árucsere, csereszerződés[magyarázat]


beneficiar - kedvezményezett[magyarázat]


beneficiar al asigurării - a biztosítás kedvezményezettje[magyarázat]


beneficiarii moştenirii - az örökség kedvezményezettjei[magyarázat]


beneficiu de discuţiune - sortartási kedvezmény (kezes joga az egyenes adós előzetes perlésének a követelésére)[magyarázat]


beneficiu de diviziune - megosztási kedvezmény (tartozásnak kezestársak közötti egyenlő megosztása)[magyarázat]


beneficiu de inventar - leltárjogkedvezmény
Lásd még: acceptarea succesiunii sub beneficiu de inventar


beneficiu de lichidare - felszámolási kedvezmény
Lásd még: supraactiv


beneficiu nerealizat - meg nem valósult haszon
Lásd még: câştig nerealizat


beneficiu pierdut - elveszett haszon
Lásd még: câştig nerealizat


beneficiul termenului - a határidő kedvezménye


bianco - kitöltetlenül aláírt irat, biankó


bilateral - kétoldali, kétoldalú
Lásd még: act juridic bilateral, contract sinalagmatic


bilet la ordin - saját váltó[magyarázat]


brevet de invenţie - találmányi szabadalom/szabadalmaztatható találmány[magyarázat]


bun - dolog, vagyontárgy, jószág[magyarázat]


bun accesoriu - tartozék[magyarázat]


bun cert - egyedi dolog
Lásd még: bunuri individual determinate


bun consumptibil - elhasználható/pótolható jószág[magyarázat]


bun corporal - anyagi/korporális jószág[magyarázat]


bun de gen - fajlagosan meghatározott dolog
Lásd még: bun generic


bun determinat generic - fajlagosan meghatározott dolog
Lásd még: bun generic


bun divizibil - osztható dolog[magyarázat]


bun ereditar - hagyatéki tárgy, öröklött jószág


bun fără stăpân - gazdátlan dolog[magyarázat]


bun frugifer - gyümölcsöző dolog[magyarázat]


bun fungibil - helyettesíthető jószág[magyarázat]


bun generic - fajlagosan meghatározott dolog[magyarázat]


bun gospodar - jó gazda[magyarázat]


bun imobil - ingatlan jószág[magyarázat]


bun imobil prin destinaţie - rendeltetésénél fogva ingatlan dolog[magyarázat]


bun imobil prin obiectul la care se aplică - az alkalmazási tárgy alapján ingatlanokká váló dolgok[magyarázat]


bun în afară de comerţ - kereskedelmi forgalmon kívüli dolog.[magyarázat]


bun în circuit civil - polgárjogi forgalomban lévő jószág[magyarázat]


bun în comerţ - kereskedelmi forgalomban levő dolog[magyarázat]


bun incorporal - nem anyagi jószág, inkorporális jószág[magyarázat]


bun individual determinat - egyedileg meghatározott dolog[magyarázat]


bun indivizibil - oszthatatlan dolog[magyarázat]


bun insesizabil - követhetetlen javak[magyarázat]


bun mişcător/mobil - ingó jószág[magyarázat]


bun mişcător/mobil prin anticipaţie - előzetesen ingó dolog[magyarázat]


bun mobil prin determinarea legii - törvény által meghatározott ingó dolgok[magyarázat]


bun necorporal - testetlen dolog
Lásd még: bun incorporal


bun nefrugifer - nem gyümölcsöző dolog[magyarázat]


bun nefungibil - nem helyettesíthető/egyedi jószág[magyarázat]


bun sesizabil - követhető dolog[magyarázat]


bun şi aprobat - jó és elfogadott[magyarázat]


bun transmisibil - átruházható dolgok (örökösödési jogi értelemben halál esetére szóló átruházás)[magyarázat]


bună-credinţă - jóhiszeműség[magyarázat]


bunuri aparţinând gospodăriei casnice -
Lásd még: mobile şi obiecte aparţinând gospodăriei casnice, dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor


bunuri comune ale soţilor - a házastársak közös javai/dolgai[magyarázat]


bunuri de interes public - közérdekű dolgok[magyarázat]


bunuri de uz public - közhasznú dolgok[magyarázat]


bunuri domeniale - köztulajdonban levő javak
Lásd még: bunuri publice


bunuri ereditare - hagyatéki/öröklött tárgyak[magyarázat]


bunuri imobile prin natura lor - természetüknél fogva ingatlan dolgok[magyarázat]


bunuri mobile prin natura lor - természetüknél fogva ingó dolgok[magyarázat]


bunuri neconsumptibile - el nem használható dolgok[magyarázat]


bunuri netransmisibile - át nem ruházható dolgok (örökösödési jogi értelemben)[magyarázat]


bunuri principale - fő dolgok[magyarázat]


bunuri proprii ale unuia dintre soţi - a házastársak saját javai[magyarázat]


bunuri publice - közjavak[magyarázat]


bunuri scoase din circuitul civil - polgári forgalomból kivont javak
Lásd még: circuit civil


bunuri succesorale - hagyaték tárgyát képező dolgok[magyarázat]


bunuri viitoare - jövőbeni dolgok (örökösödési jogi értelemben)[magyarázat]